İzmir Genel Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Merkezi


  Tel : 0232 407 19 54

Varis (Venöz) Ülseri

Varis (Venöz) Ülseri

Temel tedavi  prensipleri

Öncelikle sebebi neye dayanırsa dayansın kronik ülsere yaraların tedavisi sabır  isteyen, bu sabırı hem tedavi eden hekim hemde tedavi edilen hasta karşılıklı göstermesi gerekli

Bu hastalık ameliyatsız ultrason eşliğinde köprü damar kapatılması veya yetmezlikli damarın yetmezliği durdurulur tabi bu tedavi ayaktan olduğu için hastaların ülsere yaraların hijyenine dikkat etmeleri gerekli

Varis (Venöz) Ülseri

Tedavi seansı ve iyileşme süreci öngörülen seans sayısından azda olabilir dahada uzayabilir.

Dirençli vakalarda prp ( kök hücre aktivasyonu sağlamak için) uygulanır.

Bu hastalığın tedavsini üstlenecek hekim bulmak zordur. Kliniğimizde varis ülseri tedavisi tamamlanan ve iyileşen hastaların 2 yıl içinde tekrarlaması halinde (tekrarlamayacak düzeyde tedavi yapılır) ek tedavi ücreti alınmaz.

 

Varis ülseri

Varis ülseri bacaktaki toplardamarların normalde yukarı yönlü akımlarının yönünün değişmesi ve alt bölgelerde göllenen kanın dolaşım bozukluğu ve kaşıntı ile başlayan daha sonra pigmentasyon ve yaraların açılması ile devam eden bir süreçten oluşmaktadır

Bunun için CEAP sınıflandırılması yapılmıştır

 • C0:venöz hastalık lehine klinik ve radyolojik bulgu saptanmaması
 • C1: kılcal veya retiküler (1mm boyutunda varisler)
 • C2: belirgin varikoz venler
 • C3:varikoz venlere bacak ödeminin eşlik etmesi
 • C4: venöz yetmezliğe bağlı cilt renginde değişiklikler
 • C4a:pigmente cit renginde değişiklik egzama şeklinde döküntüler
 • C4b: lipodermoskleroz dediğimiz ciltte beyaz renkli sakara benzer lezyon
 • C5: deride kronik ülserin iyileşmiş şeklinin olduğu görünüm
 • C6: iyileşmiş deri değikliği yanında kapanmayan ülsere lezyon

Yetmezlik derecesinin artması ve bacak alt bölgelerindeki basıç artışı birbiriyle korele şekilde olur

Venöz ülser oluşumunda temel sebepler

Bacaklardaki toplardamarların akım yönü aşagıdan yukarı yönlüdür  bu toplardamarlar bacaklardaki kanı alıp kalbe taşıma görevini üstlenmişlerdir. Hem derin toplardamar hem yüzeyel toplardamarda bu kanın yukarıya gitmesini kolaylaştıran ve geri kaçıp bacaklarda göllenmesini önleyen damar içi kapakçıklar vardır. Ya bu kapakçıklardaki fonksiyon bozukluğu yada damar tıkanıklığı olması sonrası bacak dizaltında şişme ve damarlarda ters akım başlamaktadır. Bu süreç kronik evrede bacakta cilt renginde değişikliklere ve dagha sonra kapanmayan ülsere yaralara ( staz ülserlerine ) dönüşmektedir

 

lokalizasyon

 • Genellikle ayak bileğinde yani venöz basıncın en yüksek olduğu seviyelerde çıkar
 • Genellikle pigmente renkte deri ile çevrilidir
 • Beraberinde varisleşmenin olması sıktır
 • Yaralar genellikle beyaz kırmızı enfekte olursa pürülan akıntı ve yeşilimtırak renk alır

Venöz ülserli hastanın tanısının konması

Bu hastalarda ayrıntılı tanı tedavinin yapılma yöntemini belirlemede önemlidir. Ülserli ayak , ayak bileği, parmak ve bacakta lokalizayonun yerine görede öntanı değişmektedir ülserin yapısı rengide ayrıcı tanı için önemli bir kriterdir. Fakat en önemlisi tetkik hastaya yapacağımız venöz , arteriel doppler ultrasonografisidir

Renkli doppler ultrasonografi: dopler ultrasonografi tanı ve tedavi esnasında altın standart bir tetkiktir . hastanın öncelikle venöz mü arteriel kaynaklı bir ülserasyonu olup omadığı konusunda kesin bilgi verir. Alt ekstremite ülserlerinin çoğunluğu venöz olduğunu düşünürsek bunun damar tıkanıklığımı, venöz kapakçık yetmezliğimi , ülserasyon çevresinde köprü damar yetmezliğinemi bağlı olduğu tanısı konur hatta tanı esnasında perforan yetmezlik ultrasonografi esnasında tedavisi yapılır

Venöz ülser tedavisinde sadece yara bakımı ve yara tedavisi yapılması doğru bir tedavi yöntemi olmayıp ülserasyon sebebinin tam olarak neden kaynakladığı ve mevcut venöz patalojinin düzeltilmesi halinde belirgin bir iyileşme görülecektir. Bu yüzdenki bu tedaviyi yapn hekim ve tedaviye maruz kalan hasta sabırlı olmalı

Venöz ülserli hastada hastalığa yönelik tedavi yaklaşımları:

Femorosafenal  yetmezlik (varis): Varisi tam anlamıyla tespit edilmiş diğer yetmezlik bulguları olmayan hastaların varis tedavisini takiben  2 vya 3 ay içinde ülsere yaralar bir daha çıkmamak üzere kapanır

Derin toplar damar  yetmezliği: sıklıkla derin ven tıkanıklığı sonrası derin damarlardaki kapakçıkların yetmezliği ile oluşan venöz ülserlerdir. Bunlarda pirimer tedavi varis çorabı kullanımı venotonik çorap kullanımı ülsere yaranın etrafındaki perforan ven yetmezliğini ortadan kaldırmak , yara bakımı ve ülsere yaraya prp uygulayarak  kök hücre aktivasyonu yapmak şeklindedeir . kliniğimizde uygulnan tedavi protokolü bundan ibaret olup yüz güldürücü sonuçlar elde edilmiştir

Derin damarlardaki tıkanıklıklar: derin venlerde aktif olan kronik tıkanıkların olduğu hastalarda warfarin ( coumadin )  veya yoak tedavisi tamamlanan hastalarda invaziv tedavi başlanır. İlaç kullanan hastalarda çok şikayetçi olmayan hastalar dışında tedavi önerilmez yara bakımı ve prp zorunlu çok şikayeti olan hastalarda uygulanır.

Köprü (perforan)  toplardamar yetmezliği: derin ve yüzeyel damarlar arasında köprü görevi gören damarlardır. Akım yönü dışarıdaki yüzeyel damardan içerdeki derin damara doğru olup venöz ülseri olan biçok hastada bunlarda yetmezlik olup içerden dışarı ters akım saptanır bu köprü damar yetmezliği kliniğimizde  ultrasonografi ile tespit edilerek ultrasonografi eşliğinde bu köprü damarlar köpük veya sealin ajan enjeksiyonu ile kapatılır. Sonuç olarak varis ülserinde ya tam yada tam yakın iyileşmeler sağlanmaktadır

 

Venöz ülserde yara bakımı ve prp uygulaması

Kendiliğinden iyileşen bir ülser değildir komplikansyonları çok olan yara enfeksiyonundan , osteomiyelit ve sistemik sepsise kadar götüren komplikasyonları olduğu için mutlaka tedavi edilmelidir

Venöz ülserin tedaviside amaç

yaranın iyileştirilmesi, ve  yaranın bir daha tekrarlamasının engellenmesidir. İlk amaç yani yaranın iyileştirilmesi yara bakımı ve varis çorapları yada sargılarla dıştan bası ile mümkündür. İkinci amaç olan ülserin tekrarlamaması altta yatan toplardamar sorununun çözümü ile sağlanır.

Yara bakımı

Sargılar açıldığında yara steril su yada izotonik solüsyon ile yıkanır. Yaraya antiseptik yada antibiyotikli krem sürülmez ve yara kuru gazlı bez ile kapatılıp, elastik bandaj ile sarılır. Yaraya antibiyotik sürülmesi egzama ve dermatit gibi cilt sorunlarına yol açar. Araştırmalarda özel pansuman ürünlerinin yara iyileşmesine bir faydası olduğu gösterilememiştir. Bu nedenle yaranın kuru pansumanının yapılması yeterlidir.

Kompresyon

Amaç toplardamarlarda oluşan yüksek basıncı dışarıdan sargı ile dengelemektir. Genelde yara pansumanının üzerine 3-4 kat pamuk, sargı ve elastik bandajdan oluşan sargı sarılır. Bunun için önce özellikle bilek gibi kemik çıkıntıları koruyacak şekilde ince pamuk yada yün sargı bacağa sarılır. Bu katı düzgün tutacak şekilde üstüne bir sargı bezi sarılır. Daha sonra elastik bandaj bacağa sarılıp, en üstte de bütün katmanları yerinde tutacak yapışkan ve elastik özellikli sargı sarılır.. Bu dört kat bandaj bacakta 7 gün bırakılır. Eğer dışardan görünecek şekilde yaradan bandaja sızıntı olursa bandajlar değiştirilir. Bu bandaj yöntemi ile 12 hafta içinde varislerin %50-70 i iyileşebilir. Varis çorapları aynı amaçla kullanılmakla beraber sargı kadar iyi değillerdir

 

Bölgesel hiperbarik oksijen tedavisi: Varis ülseri olan bacak özel bir kabinin içine yerleştirilip, birkaç saat boyunda yüksek basınçlı oksijene maruz bırakılır. Bu sayede yüksek basınç bir yandan varis çorabı gibi dokulara baskı uygularken, bir yandan da yara iyileşmesini hızlandırmaktadır

Skleroterapi: Ülser tabanına yüksek toplardamar basıncın ulaşmasının engellenebilmesi için yetmezlikli perforan damarlara ultrason eşliğinde skleroterapi uygulanmaktadır. Bu tedavi ülser iyileşmesinde %90 nın üzerinde başarı sağlamıştır.

Prp ve kök hücre nedir?

PRP medikal olup doktorlar tarafından yapılmalıdır. PRP kök hücre tedavisi değildir. Ancak dolaylı yoldan kök hücreler üzerinden çalışır. Trombositten içindeki büyüme faktörleri deri hücrelerine fibroblost üretme mesajını ileten birer uyarıdır. Fibroblostlerdekollojen ve elastan üretmek için anahtar niteliğindeki yapılardır. Dolayısıyla regenlet PRP bütün bu süreci başlatan trombosit sayısını çoğaltarak dolaylı olarak kök hücreler ile çalışır. Çünkü dolgu uygulaması olarak kök hücreler ile çalışır. Uygulama sonrası deride oluşan fibrin ağları otamdaki kök hücrelerde kendi yapısında toplar. Bu yöntemler kanser tedavisi devam eden kökün dışında herkese uygulanabilir. Kullanım alanları geniş olan bu yöntemlerin kökten alarak venöz ülserler diyabetik ayak ülseri ve operasyona uygun olmayan periferik arter hastalıklarında kullanımı mevcuttur.

Varis ülserinde Prp uygulaması

Venöz yetersizlik ve varislerin ilerlemiş yani CEAP sınıflamasında Class 5,6 seviyesi hastalarda venöz ülsere kişinin kendi kanı ile hazırlanan serum uygun yöntemle enjekte edilir. Bilindiği üzerine venöz ülserin uzun dönem tedavilerine göre bu yöntemin daha yüz güldürücü olduğu görülmüştür. Tedavi ağrısız ve acısızdır. Hasta aynı gün normal günlük aktivitelerini gerçekleştirebilir. Aynı yöntemin diyabetik ayak, dekübit ülserlerie bağlı ayak yaralarında uygulamaları mevcuttur. .

Bacağında venöz ülser olan bir kişinin yapması gerekenler

Sigara bırakılmalıdır

 • Dinlenirken  bacaklar yukarı kaldırılmalıdır.
 • Varis çorabı ve venotonik ilaçlarını kullanmalı
 • Fazla kilolar verilmelidir
 • Bacak adelelerini kuvvetlendirici egzersizler yapılmalıdır, örneğin yüzme.
 • Ayakta dikilmek yerine yürüyüş, oturmak yerine yatarak bacakları kaldırmak tercih edilmelidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

     Formu Doldurun, Sizi Arayalım

   Müşterek Muayenehane

close-link
Hemen Ara
Yol Tarifi