İzmir Genel Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Merkezi


  Tel : 0232 504 00 00

HEMANJİOM NEDEN OLUR ?

HEMANJİOM NEDEN OLUR ?

Hemanjiom çocukluk çağında görülen en sık iyi huylu tümörüdür. Damarsal endotel hücrelerinde düzensiz ve yersiz çoğalması ile oluşur. Arteriyovenöz malfarmasyon ile sıklıkla karışır. Tanı en iyi yumuşak douku doppler ultrasonografi ve mr ile konur. Tanı koyması zor vakalar olduğu gibi görsel olarakta tanı konabilen tümörler vardır. Hemanjiomların oluşma sebebi tam belli olmamakla beraber çeşitli varsayım ve oluşumunun fazla olduğu durumlar vardır.  Gebelik döneminin ilk ayında ince damarlar belirmekte ve gebeliğin 3. Ayından sonrada karmaşık bir şekilde devam eden bu damar oluşumu  (anjiyogenezis)  sonrası ouşan hemanjiomlardaki histokimyasal özelliklerle plesantal mikrodamarların birbirine benzemesi bize hemanjiomların plesantal mikrovasküler yapılarından veya fatal dolaşıma giren öncül kan hücrelerinden oluştuğunu öne sürmektedir.

Hemanjiom oluşumunu artıran risk etmenleri;

  • Normal zamanda doğmuş bebeklerde hemanjiom %1.1-2.6′ sında görülür. Erken doğmuş yani prematüre bebeklerde4 hemanjiom % 22.9 olarak görülmektedir..
  • Gene sebebi bilinmemekle beraber kız çocuklarında hemanjiom görülme  sıklığı 2-5 kat daha fazladır.
  • Genetik anamolilerin tespiti için gebelik esnasında yapılan Koryon villus biyopsisi yapılan gebelerin çocuklarıda hemanjiom görülme oranı %21dir
  • Geneti,k çalşmalarda net bir hemanjiom geçişi saptanmazken son yıllarda ailesel geçiş tespit edilmiş olup otozomal dominant geçişli olup ilgili lokusun 5. kromozomun uzun kolunda olduğu düşünülmüştür.

Klinik görüntüleri

HEMANJİOM NEDEN OLUR ?

Hemanjiomu olanların doğum esnasında çoğunlula gözle görünmez yaklaşık 2 veya 3 hafta sonra gözle görünür . yüzeyel karma ve derin yerleşimli olabilirler genellikle kapiller hemanjiomlar yüzeyel yerleşimle cilt seviyesinin üzerinde karma hemanjiomlar hem citaltında hemde yüzeyel olarak renk değişikliği yapan hemanjiomlardır. Derin hemanjiomlar genellikle kavernöz tip hemanjiomlardan oluşur lenfödem ve AV malfarmasyonlarla karışır . yüzeyi normal ciltle kaplı olup cilt altında kitle halinde olduğu gibi yüzeyel morlukta eşlik edebilmektedir. Hemanjiomun yeri özelliği ve büyüklüğüne göre tedavi protokolü değişmektedir. Kesin olan spot bilgiler;

 

  • Kavernöz hemanjiom dideral ile tedavi edilmez lazer veya skleroterapi ile tedavi edilmelidir
  • Porto şarabı lekesi sadece lazer tedavisi ile tedavi edilmelidir
  • İç organda hemanjiomu olan hastaların kapiller tip hemanjiomda dideral kullanımı endikedir
  • 3 yaşını geçmiş hemanjiomu olan çocukların hemanjiomunda gerileme yok denecek kadar az ve ilaç tedavisi etkiside gene yok denecek kadar az olmaktadır.
  • Plastik olarak onarımı gerçekleştirilmesi planlanan hemanjiomlarda hem estetik anlamda memnun edici değil hem rekürrens (tekrarlama) sık olmaktadır. Ayrıca operasyon öncesi belli bir risk verilerek opere edilir
  • Lazer skleroterapi tekniklerinde iz kalmadığı gibi rekürrens olmamakta tedavi edilirken hasta risk yaşamamaktadır.

 

Randevu ve İletişim Numaraları

Tel: 0 (232) 504 00 00
Cep ve Whatsapp: 0 (533) 963 54 45

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

     Formu Doldurun, Sizi Arayalım

   Müşterek Muayenehane

close-link
Hemen Ara
Yol Tarifi